קדם הפקות
סוכנות לביטוח
קדם ביטוח - אודותינו
מגה ביטוחים
ביטוח ביטול אירוע
בין לקוחותינו
צור קשר
קדם הפקות קדם הפקות
ביטוח

ביטוחי בריאות לאומנים

לחץ על התמונה להגדלה

הצעה מיוחדת מבריאותק א.מ.י
ביטוח בריאות

מבוטחת יקרה

כולנו עדים מדי יום לבעיות הקשות של מערכת הבריאות הציבורית בישראל: המתנות ארוכות לניתוחים, קושי בביצוע השתלה בחו"ל, חוסר יכולת במימון לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות.

בריאותק , הינה חבילת בריאות מבית מגדל חברה לביטוח המכילה כיסויים ביטוחיים לקבוצת א.מ.י באמצעות סוכנות קדם. החבילה תסייע לך להתמודד עם מצבי מחלה או צורך בריאותי וברגע האמת תעמיד לרשותך את האפשרות לקבלת הטיפול הנחוץ לך.

אנו מאמינים כי בריאותק הינו מוצר חשוב לכל אחד מלקוחותינו ומהווה
מימד נוסף לקשת הפתרונות הניתנים בסוכנות קדם.

מה מכסה הביטוח?
חבילת בריאותק כוללת את הכיסויים הבאים:


1. ביטוח ניתוח עולמי
2. טיפולים מחליפי ניתוח
3. ביטוח תרופות מיוחדות
4. ביטוח השתלות מורחב
5. מומחה מלווה
6. אמבולטורי מורחב
7. שירותי רפואה משלימה. 


1. ביטוח ניתוח עולמי

כיסוי לביצוע כל הניתוחים בארץ ובחו"ל . מבוטח הנזקק לניתוח יוכל לבצע את הניתוח בבי"ח פרטי בארץ ובחו"ל עפ"י בחירתו.
כיסוי הניתוחים מאפשר לך לבחור ולקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.

הכיסוי כולל בין היתר

• שכר מנתח ושכר רופא מרדים
• אשפוז וכל ההוצאות הקשורות בניתוח כולל חדר ניתוח, השתלת תותבאביזר ובדיקה פתולוגית.
• שתי התייעצויות לצורך ניתוח ,הסעה באמבולנס לביה"ח וממנו.
• שכר אחות פרטית או פיזיותרפיסט במהלך אשפוז.
• פיצוי בגין ביצוע ניתוח ללא מעורבות או מימון החברה בארץ או בחו"ל .
• הפריה חוץ גופית
• הוצאות החלמה: לאחר ניתוח .
• ריפוי בעיסוק בעקבות ניתוח.
• שיקום דיבור לאחר אירוע מוחי או ניתוח.
• בדיקה לאפיון תרופה לטיפול במחלת הסרטן.
• פיזיותרפיה עקב ניתוח.
• ניתוח קוסמטי עד 7000 ₪ (אחת ל 5 שנים)
• ניתוח לייזר – עד 2500 ₪ לכל עין. תק' אכשרה 18 חודש.

2. טיפולים מחליפי ניתוח

טיפול מחליף ניתוח: טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים שאינם ניתוח הניתנים בארץ או בחו"ל(מבוסס על הליך רפואי וטכנולוגיות מתקדמות),אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח תוך השגת תוצאות רפואיות דומות.
סכום השיפוי למקרה ביטוח בארץ : עד עלות הניתוח אותו מחליף הטיפול החלופי בחו"ל: עד 200% מעלות ניתוח בארץ .
בכל מקרה ,סך השיפוי המרבי למקרה ביטוח הינו 200,000 ₪ .

3. ביטוח תרופות מיוחדות
הכיסוי לתרופות הינו חשוב והכרחי וכלל תרופות כימיות ו/או ביולוגיות שנועדו לטפל במצבו הרפואי של המבוטח ובמניעת החמרתו, או מניעת הישנותו של מצבו הרפואי כתוצאה ממחלה או תאונה.

הכיסוי כולל:

 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
 • תרופות הכלולות בסל הבריאות – אך לא להתוויה הרפואית הנדרשת למבוטח .
 • תרופות המוגדרות כ- off-label (תרופות של אושרו לשימוש הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
 • תרופות יתום

  השיפוי המרבי הינו עד לתקרה של 3,000,000 ₪ למקרה בתקופת הביטוח ועד 15,000,000 ₪ לכל המקרים בתקופת הביטוח.
  השתתפות עצמית של 300 ₪ לחודש. לא תחול השתתפות עצמית בגין תרופות לטיפול במחלת הסרטן, תרופות OFF LABEL – 800 ₪ .
  בנוסף ,ניתן כיסוי לשירות הכרוך במתן התרופה – עד 250 ₪ ליום ועד 60 יום. 

4. ביטוח השתלות מורחב

כיסוי להשתלות בישראל ובחו"ל ולטיפולים מיוחדים בחו"ל.

הכיסוי כולל:

• תשלום לרופאים ולמוסדות רפואיים עבור הערכה רפואית של המבוטח.
• תשלום עבור אשפוז בחו"ל ,עד 60 יום לפני ביצוע ההשתלה / טיפול מיוחד ועד 305 יום לאחר ביצועה.
• הוצאות לאיתור תורם בעת הצורך בהשתלת מח עצם.
• תשלום הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה,
• תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, אם היה המבוטח בלתי כשיר מסיבות רפואיות להעברה לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה ,עד 45,000 ₪.
• תשלום עבור הוצאות שהייה סבירות של המבוטח ומלווה אחד
• טיפולי המשך בארץ עד 200,000 ₪
• קצבה חודשית לאחר השתלה בסך 5,000 ₪ לחודש ולמשך 24 חודשים .

טיפולים מיוחדים בחו"ל:

טיפולים רפואיים אחרים בחו"ל שמתקיימים בהם כל התנאים המצטברים הבאים:

• לא ניתן לבצעם מבחינה רפואית בישראל, אין להם טיפול חליפי בישראל.
• אי ביצועם המיידי מסכן את חיי המבוטח.
• אושר ע"י רופאים מומחים בתחום הנדרש וכן ע"י רופא החברה.

 

השיפוי ניתן להוצאות המוכרות המפורטות בכיסוי השתלות לעיל.
סכום השיפוי המקסימאלי למקרה : 800,000 ₪.

5. "מומחה מלווה" – ליווי רופא לאחר מקרה הביטוח בשלב הטיפולים.

6. אמבולטורי מורחב: תק' אכשרה 90 יום, להריון – 12 חודשים.

 • בדיקות רפואיות אבחנתיות עד 11,000 ₪ לבדיקות : 80% מעלות בדיקות MRI , CT ,הדמיה, גלולה להראיית מעי , קולנוסקופיה וצנתור וירטואלי.
 • התייעצות עם רופאים מומחים: 4 התייעצויות בשנה עם רופאים מומחים,בהשתתפות עצמית של 20% ועד לסך 750 ₪ להתייעצות ראשונה ו 450 ₪ לשאר ההתייעצויות..
 • התייעצויות נוספות : ייעוץ דיאטני, ייעוץ עם רופא לפעילות ספורט, התייעצות לצורכי גמילה מהתמכרויות.
 • סל הריון מורחב: סקירה ראשונה ושנייה, בדיקת מי שפיר, שקיפות עורפי עד 2500 ₪.
  בדיקות גנטיות עד 500 ₪ .
  ייעוץ הנקה, הכנה ללידה, החלמה במלונית.
 • טיפולי פיזיותרפיה – 12 טיפולים
 • סקר מנהלים – אחת לשנתיים.
 • סקר לגילוי מחלת סרטן – אחת ל 3 שנים. 

 7. שירותי רפואה משלימה – באמצעות נותני שירות שבהסכם

• רפואה אלטרנטיבית מבוטח יהיה זכאי לקבלת שירותי רפואה משלימה, עפ"י הפניה בכתב של רופא למוקד השרות. הטיפולים יינתנו ע"י מרפאות הסדר או בבית המבוטח וכוללים עד 16 טיפולים ליחיד בשנה ,השתתפות עצמית בין 45-65 ₪ .
השירותים הניתנים, בין היתר : אקופונקטורה, רפלקסולוגיה, שיאצו, אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, הומאופטיה , פלדנקרייז, ביו – פידבק, נטורופתיה, ייעוץ דיאטטי,שיטת פאולה, שיטת אלכסנדר, טווינא ורפואה סינית.

8. דמי הביטוח – כמבוטח א.מ.י הינכם זכאים להנחה מיוחדת ולמשך 10 שנים!
להלן מס' דוגמאות לפני ואחרי הנחה :

גיל

לפני הנחה

אחרי הנחה בשנים 1-3

אחרי הנחה בשנים 4-6

אחרי הנחה בשנים 7-10

ילד עד גיל 17

47.4

30.8

35.5

37.9

30

147.8

96.0

110.8

118.3

35

161.3

104.8

121.0

129.0

40

180.0

117.0

135.0

144.0

45

199.0

129.4

149.3

159.3

50

228.0

148.3

171.0

182.5

60

371.3

241.3

278.5

297.0

65

537.0

349.6

403.4

430.2

 

טלפונים שימושיים במקרה של תביעות
מוקד להזמנת שירותי רפואה אלטרנטיבית
לאחר שעות העבודה: 03-9535659
במקרים דחופים ניתן להתקשר: 
מוקד בריאות מגדל : 1-800-855-999.
מוקד פמי פרימיום : 03-9535656 או *6560
מוקד ניתוחי חירום: 03-5688190

 


ביטוח הפקות צד ג`
ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג`
ביטוח הפקות צד ג .....

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיה
ביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיה
קדם ביטוח מתמחה בהפקת פוליסה על פי דרישות הערוצים בישרא...

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח צד ג` למורות למחול
ביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחול
בשיתוף עם אמ"י.

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבלים
ביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבלים
חשוב לכל מפיק ומארגן אירועים

לפרטים לחץ כאן >>
מנהל הסדרים פנסיונים
מנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיונים
רחל קדם מנהלת הסדרים פנסיונים מקבוצת שגיא יוגב...

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוחי בריאות לאומנים
ביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומנים
בשיתוף עם אמ"י.

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוחים מיוחדים להצגות ילדים
ביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדים


לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח נסיעות לחול
ביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחול
PassportCar

לפרטים לחץ כאן >>
קוסמים
קוסמיםקוסמיםקוסמיםקוסמים
קוסמים הדבר הטוב ביותר לעשות כדי להישאר בצד הבטוח הוא...

לפרטים לחץ כאן >>
אבדן כושר עבודה לאומנים
אבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומנים
פתרונות ביטוחיים ייחודיים.

לפרטים לחץ כאן >>
קדם הפקות
חדשות קדם צפה בכל הכתבות (ארכיון)
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשרד
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשר...
להמשך הכתבה >>
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשרד


אמנת שירות | קדם הפקות | קדם ביטוח | רחוב בר-כוכבא 25 רמת גן | טלפון 03-6912727 | פקס 03-6914141


בניית אתרים   |   הוסף למועדפים   |   Copyright © 2010-2014 www.קדם-ביטוח.co.il All rights reserved