קדם הפקות
סוכנות לביטוח
קדם ביטוח - אודותינו
מגה ביטוחים
ביטוח ביטול אירוע
בין לקוחותינו
צור קשר
קדם הפקות קדם הפקות
ביטוח

מנהל הסדרים פנסיונים

פעילות מנהל ההסדר הפנסיוני

מנהל ההסדר מחוייב להוכיח יכולת תפעולית וטכנולוגית רב תחומית, הכוללת אינטגרציה של כל המכשירים הפנסיונים

מהו מנהל ההסדר הפנסיוני? 

פעילותו של מנהל הסדרים פנסיונים, שונה וייחודית במהותה מזו של סוכן הביטוח ויועץ פנסיוני. ניהול ההסדר הפנסיוני בארגונים גדולים, מחייב השקעת תשומות גבוהות ויקרות, העסקת עובדים רבים ומקצועיים, רכישה ופיתוח של תוכנות לבקרה ותקשורת מול חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, ובעיקר, מתן שירות לעסקים גדולים עם מאות עד אלפי מבוטחים.

מנהל ההסדר מחויב להוכיח יכולת תפעולית וטכנולוגית רב תחומית, הכוללת אינטגרציה של כל המכשירים הפנסיוניים (ובהם: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל). תפקידו של מנהל ההסדר הינו לשמש כיועץ אקטיבי של המעסיק ושל העובד, במגמה למכסם את התועלות הכספיות לעובד, מתוך הכספים המשולמים לתכנית הפנסיונית

מאפיינים נוספים של ניהול ההסדרים הפנסיונים

1. התמחות בתחום הביטוח הפנסיוני (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל , קרנות השתלמות, רגולציה, מיסוי ועוד).

2. קשר עם כל הגורמים המבטחים.

3. הישענות על "פס רחב" של תשתיות טכנולוגיות (לצורך גבייה, בקרות ודיווחים).

4. ליווי ניהולי ומקצועי אובייקטיבי של תיק הביטוח הפנסיוני של העובדים בארגון, וזאת
מבלי שיהיה כל אינטרס כלכלי מהפניית העובדים לאפיקים פנסיוניים מסוימים.

פעילות מנהל הסדר פנסיוני בראיית המעסיק 

1. תכנון והתאמה בין מערכת השכר של הארגון למערך הגבייה.

2. קליטת נתונים אישיים והתאמתם למסד הנתונים.

3. קליטה, מעקב ובקרה כספית של התשלומים ופיצולם בין תכניות ביטוח שונות, כולל השוואה עם דו"חות חוזרים מהקופות המבטחות.
4. ניהול אינטגרטיבי של צבירת הפיצויים ברמת עובד ומעסיק.

5. בקרה על תוכנית הביטוח ביחס למודל הביטוחי של הארגון.

6. דיווח יזום למעסיק על פי דרישה – דו"חות מצב התכניות, דו"ח גבייה, דו"ח פיצויים, דו"חות סטטיסטיים ועוד.

7. נגישות קבועה של המעסיק באמצעות האינטרנט, בכל נקודת זמן, למאגרי המידע בגין עובדיו.

8. תוכנית שירות מובנית ומתועדת – כולל דיווחים תקופתיים להנהלה.

9. שיווק פנימי לתוך הארגון של "תוכנית הבית" הפנסיונית על יתרונותיה.

10. מערכת חוזרת ונשנית של סקרי שביעות רצון של ההנהלה והעובדים.

פעילות מנהל הסדר פנסיוני בראיית העובד

1. בניית תכנית פנסיונית משולבת וגמישה בהתאמה אישית. 

2. הסתייעות בכלים מיכוניים תומכי החלטה (סימולציות ומחשבונים).

3. התאמה אוטומטית של התכנית בעקבות שינויי שכר ומצב משפחתי.

4. מעקב אחרי ביצוע שינויים בתכניות הפנסיוניות.

5. בקרות כספיות וביטוחיות, ברמה חודשית.

6. תיעוד – ארכיון אופטי של מסמכים וניירת, תיק פנסיוני ממוחשב.

7. דיווחים יזומים ושוטפים – אינטרנט.

8. טיפול בתביעות ופדיונות.

9. ייעוץ בעת פרישה מהעבודה (כולל תכנוני מס).

10. ליווי למקום העבודה הבא.


מדידת איכות

התנאים המרכזיים לפעילותו של מנהל ההסדר הפנסיוני: פיתוח תשתית טכנולוגית גבוהה:


על מנהל ההסדר להיות בעל ידע מקצועי רחב ויכולת בקרה גבוהה על מגוון המוצרים (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה,קופות גמל, קרנות השתלמות) והנתונים, הכרוכים ביצירת חיסכון זה.
התשתית הטכנולוגית הינה קריטית במיוחד בעת ביצוע גביית הכספים, במהלך הדיווח למבוטח ולמעסיק (לרבות דיווח אינטרנטי), ולצורך ביצוע הבקרה על מערכי פנסיה מורכבים.

מדידת איכות – ולא כמות:

מנהל הסדר פנסיוני פועל כמלווה מקצועי וניהולי של תיק הביטוח הפנסיוני של הארגון, ולכן הינו אדיש לגיוון בהכנסותיו מהאפיקים הפנסיונים, אותם הוא מציע לעובד ואותם הוא מנהל. יתרה מכך, מנהל הסדר טוב צריך לדעת למקסם את ההטבות מהגורמים המבטחים לטובת העובדים והמפעל, ולהפגין את מלוא העוצמה והעצמאות מול הגורמים המבטחים השונים לצורך כך. כמלווה מקצועי, נמדד מנהל ההסדר הפנסיוני יותר מכל, על פי איכות השירות שלו ועל פי רמת מקצועיותו, עליהן מושתתת למעשה מערכת היחסים עם הלקוח.

קבלת תגמול על בסיס דמי ניהול:

מנהל הסדר מתבסס על דמי ניהול המתקבלים ישירות מהגופים המבטחים, כפונקציה של היקף הפרמיה המנוהלת, ולא של סכומי הביטוח. זאת, בכדי לפעול על פי נורמות מקצועיות. פקיד מנהל הסדר ברמת המעסיק:

מנהל ההסדר מציע בעצם אאוטסורסינג של תהליך ניהול התנאים הסוציאלים. עליו לסייע למעסיק בתכנון, יישום, ובקרה של מדיניות פנסיונית בארגון . מנהל ההסדר מדווח למעסיק במגוון דוחות: דו"ח מצב ,דו"ח גביה, דו"ח פיצויים, דו"חות סטטיסטיים , דו"חות בקרה, דו"חות שרות ועוד. ע"י מתן דיווח מלא נוצרת מערכת יחסי אמון בין המעסיק ומנהל ההסדר הפנסיוני

4.  מנהל ההסדר הופך בתהליך זה להיות לעוגן בשיווק הפנים ארגוני של תוכנית הפנסיה המפעלית. גופים רבים אף משלבים היום את אתר האינטרנט של מנהל ההסדר, כך שיהיה לחלק אינטגרלי של אתר הארגון ויספק מידע אישי מקוון ONLINE לעובדי הארגון.

היבט חשוב נוסף הינו תהליך הגביה. עד היום העביר המעסיק כספים ישירות לחברת הביטוח בכדי לשלם את הפרמיות בגין העובדים המבוטחים. כיום, מנהל ההסדר מתחייב לעשות מעל ומעבר, על מנת לחבר בין מערכי הגבייה של הארגון ואלו של חברת הביטוח. סינכרון זה של המערכות, מתחיל כבר בשלב המוקדם של תכנון מערכת השכר בארגון, ועובר למערך הגביה ולבקרות על קליטת הכספים ופיצולם הנכון, ע"י הגופים המבטחים

בשנים האחרונות חלו רפורמות ושינויים מרחיקי לכת, בתחום הביטוח הפנסיוני בישראל.

התארכות תוחלת החיים, המגוון הגדול של תוכניות הביטוח והפנסיה והאחריות המלאה שהועברה לאחרונה לידי העובד בבחירת תכנית הפנסיה שלו ( תקנה 20 א' ל"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל"), הפכו את תכנון ותפעול המערך הפנסיוני למורכב יותר ולבעל משמעות גדולה עד מאד.

לסיכום

"מנהל הסדר פנסיוני" הינו המענה הטוב ביותר בעולם פנסיוני מורכב של שינויים דינאמיים.

היכולת להעניק מגוון שירותים ועל פי אמות מידה גבוהות לעובד ולמעסיק – הוא צו השעה.

ואכן, יותר ויותר ארגונים מפנימים את מהפכת הפנסיה ועוברים מעולם של "סוכן ביטוח", לעולם המקצועי של "מנהל הסדרים פנסיוניים" .

מעברים אלה הם פרי יוזמתם הן של המעסיקים והן של העובדים, אשר במקרים רבים מודעים לחשיבות רמתו המקצועית של הגורם המטפל בהם והם אלה שעומדים על זכותם להיות מטופלים ע"י גופים גדולים המנהלים הסדרים פנסיוניים שהינם,בעלי יכולת מקצועית, שירותית וטכנולוגית גבוהה ומוכחת.

יתרונות לעובד

טיפול בכל סוגי ההסדרים מול כל הגופים הפיננסים.(חשיפה לכל השוק).

תכנון פיננסי מקצועי.

שרות אישי ברמה גבוהה .

יכולת ריכוז כל התכניות אצל גורם אחד.

הצהרת בריאות קצרה.

הקלות בתנאי החיתום .

מודל יעוץ פנסיוני ייחודי .

יתרונות למעסיק

גוף אחד שמנהל את כל ההסדרים של העובדים.

צ'ק אחד למנהל ההסדר במקום מספר צ'קים לגופים שונים.

יכולות מעקב אחר ביצוע התשלומים בפועל בגופים השונים.

יכולות קבלת דיווח תקופתי מהימן ובדוק על יתרות הפיצויים.

הקצאת עובד חיצוני (מנהל תיק ייעודי לחברה) ועובד פנימי (רפרנט ייעודי לחברה).

הטבות כלכליות לעובד ולמעסיק (תעריפי ביטוח מוזלים; דמי ניהול מופחתים) .

יכולות מחשוב : ממשקים מול כל הגופים הפיננסים .


רחל קדם מנהלת הסדרים פנסיונים של גופים וארגונים מובילים במשק אתם מוזמנים להצטרף אלינו ונשמח להעניק לכם את השירות הטוב של משרדינו


ביטוח הפקות צד ג`
ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג` ביטוח הפקות צד ג`
ביטוח הפקות צד ג .....

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיה
ביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיהביטוח סדרות ותוכניות טלוויזיה
קדם ביטוח מתמחה בהפקת פוליסה על פי דרישות הערוצים בישרא...

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח צד ג` למורות למחול
ביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחולביטוח צד ג` למורות למחול
בשיתוף עם אמ"י.

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבלים
ביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבליםביטוח ביטול אירועים, הפקות, פסטיבלים
חשוב לכל מפיק ומארגן אירועים

לפרטים לחץ כאן >>
מנהל הסדרים פנסיונים
מנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיוניםמנהל הסדרים פנסיונים
רחל קדם מנהלת הסדרים פנסיונים מקבוצת שגיא יוגב...

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוחי בריאות לאומנים
ביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומניםביטוחי בריאות לאומנים
בשיתוף עם אמ"י.

לפרטים לחץ כאן >>
ביטוחים מיוחדים להצגות ילדים
ביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדיםביטוחים מיוחדים להצגות ילדים


לפרטים לחץ כאן >>
ביטוח נסיעות לחול
ביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחולביטוח נסיעות לחול
PassportCar

לפרטים לחץ כאן >>
קוסמים
קוסמיםקוסמיםקוסמיםקוסמים
קוסמים הדבר הטוב ביותר לעשות כדי להישאר בצד הבטוח הוא...

לפרטים לחץ כאן >>
אבדן כושר עבודה לאומנים
אבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומניםאבדן כושר עבודה לאומנים
פתרונות ביטוחיים ייחודיים.

לפרטים לחץ כאן >>
קדם הפקות
חדשות קדם צפה בכל הכתבות (ארכיון)
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשרד
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשר...
להמשך הכתבה >>
צחוק מעבודה מתארחים אצלנו במשרד


אמנת שירות | קדם הפקות | קדם ביטוח | רחוב בר-כוכבא 25 רמת גן | טלפון 03-6912727 | פקס 03-6914141


בניית אתרים   |   הוסף למועדפים   |   Copyright © 2010-2014 www.קדם-ביטוח.co.il All rights reserved